TALOUSARVIOALOITE 141/2013 vp

TAA 141/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen laivanrakennuksen ympäristötukeen

Eduskunnalle

Vuonna 2012 meriteollisuus työllisti koko maassa noin 18 000 työntekijää muodostaen verkostomaisen klusterin, jossa on mukana noin 450 yritystä. Liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa, josta 95 % meni vientiin. Varsinais-Suomi ja etenkin Turun seutu, on suomalaisen meriteollisuuden tärkein keskittymä. Maakunnassa sijaitsee noin 40 % meriteollisuuden työpaikoista ja yritystoimipaikoista. Mahdollisuudet kehittää loistoristeilijöiden rakentamista ovat edelleen olemassa, sillä alan loppu asiakasmarkkinat kasvavat noin 6 % vuodessa. Risteilijälaivojen rakentamiseen kykeneviä telakoita ja verkostoja on vähän eikä osaamista ole poistunut Euroopasta halvemman kustannustason maihin. Laivanrakennukseen ylikapasiteettia puretaan Suomessa Rauman telakan lopettamisella. Samalla Rauman laivatilauksia siirtyy Turkuun. STX-yhtiön toiminnan rakenneratkaisuilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Myös valtion on osallistuttava meriteollisuuden ja sen osana risteilijärakentamisen turvaamiseen.

Uusien laivatilausten varmistamiseen on varauduttava mitoittamalla alusinvestointien ympäristötukeen rahaa myös uudisaluksille. Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2014 uudisalusten ympäristötuki on poistumassa. Määrärahaa vuodelle 2014 on vain vanhojen alusten ympäristötukena mm. rikkipesureihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.46 lisäyksenä 30 000 000 euroa laivanrakennuksen uudisalusten ympäristötukeen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas