TALOUSARVIOALOITE 141/2014 vp

TAA 141/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakuntien kehittämiseen

Eduskunnalle

Maakuntien kehittämiseen tarkoitettua määrärahaa on vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetty lakkautettavaksi. Maakunnan kehittämiseen varattua rahoitusta ei saa lakkauttaa, sillä kehittämisraha on erittäin tärkeä maakuntien elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta.

Maakunnan kehittämisraha on osoitettu alueellisten elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden ja -ohjelmien tukemiseen. Vuosittain eri hankkeissa on ollut mukana keskimäärin 7 000 yritystä.

Maakunnan kehittämisrahan avulla maakuntien liitot rahoittavat maakuntasuunnitelmiensa mukaisia omalle alueelleen tärkeitä kehittämishankkeita. Kehittämisrahaa tarvitaan maakunnan omaehtoisiin ja alueen omista tarpeista lähteviin kehittämishankkeisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.50.43 ja osoittaa sille 16 000 000 euroa maakuntien kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​