TALOUSARVIOALOITE 142/2013 vp

TAA 142/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansallispuistojen hoitoon ja kehittämiseen

Eduskunnalle

Ympäristöministeriö teki marraskuussa 2012 päätöksen selvittää Salon Teijon retkeilyalueen kansallispuistoedellytyksiä. Metsähallituksen luontopalvelut julkaisi kansallispuistoselvityksen Salon Teijosta 12.9.2013. Metsähallituksen mukaan keskeiset edellytykset alueella täyttyvät. Salon Teijon uusi kansallispuisto olisi toteutuessaan lounaisen rannikon ainoa mannerpuisto, ja se muodostaisi geologisen puistoparin Saaristomeren kansallispuistolle. Ympäristöministeri tekee vuoden loppuun mennessä päätöksen mahdollisesta laista uuden kansallispuiston perustamiseksi.

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kaikkia Suomen 37 kansallispuistoa. Tällä hetkellä selvitetään neljän uuden kansallispuiston perustamisedellytyksiä. Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden ylläpidon turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan riittävä rahoitustaso. Tärkeitä tavoitteita ovat kansallispuistojen retkeilyä ja matkailua koskevien palvelurakenteiden rakentaminen ja ylläpito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoito- ja säilyttäminen, luonnonhoito sekä ammattikalastuksen säilymisen edistäminen. Metsähallituksella tulee olla käytettävissä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit näihin tarkoituksiin. Kun uusia kansallispuistoja perustetaan, tulisi myös niiden rahoitus huomioida.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa kansallispuistojen hoitoon ja kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas