TALOUSARVIOALOITE 143/2013 vp

TAA 143/2013 vp - Mika Kari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden tiedepuiston laajentamiseen ja uudisrakennukseen

Eduskunnalle

Lahden tiedepuisto on Suomen suurin ympäristöä säästävän Cleantech-teknologian keskittymä. Kasvavan ympäristöteknologian kysynnän myötä keskus on laajentunut vuosien 2012—2013 aikana yli tuhannen työntekijän ja opiskelijan teknologiakeskukseksi. Tiedepuistosta on rakentumassa ympäristö- ja muotoiluosaamisen sekä käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan kansainvälisen tason keskittymä.

Lahden tiedepuisto toimii suomalaisen ympäristöteknologian näyteikkunana maailmalle. Sieltä koordinoidaan suomalaisten ympäristöteknologiayritysten yhteisiä vientioperaatioita mm. Kiinaan ja Venäjälle. Samalla keskittymä imee ulkomaisia investointeja Suomeen. Laajana maailmanluokan osaamiskeskittymänä tiedepuisto tuottaa suomalaisia tutkimukseen perustuvia ja kaupallistettuja ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin.

Yliopistotoimintoja ja niiden yhteistyötä (Lahden yliopistokampus) kehitetään yhteisessä innovaatiokeskittymässä. Alueelle keskitetään Lahden ammattikorkeakoulun toiminnot sekä valtaosa Lahdessa toimivien yliopistojen toiminnasta. Niemen osaamiskeskittymästä kehitetään uudenlainen käytäntölähtöinen innovaatio- ja oppimisympäristö. Keskeisessä roolissa on toimijoiden (korkeakoulut, elinkeinoyhtiö ja yritykset) sekoittaminen sekä fyysisesti että toiminnallisesti. Uudisrakennukset toimivat puhtaan teknologian demonstraatiokohteina.

Keskittymää on rakennettu jo yli 15 vuoden ajan ja se on suomalaisen ympäristöteknologian suunnannäyttäjä. Keskittymässä muunnetaan konkreettisesti suomalaista elinkeinorakennetta perinteisestä teollisuudesta puhtaan teknologian ja kestävän kehityksen mukaiseksi palvelukeskittymäksi. Uuden investoinnin pysyvä työllisyysvaikutus on noin 300 osaamisintensiivistä työpaikkaa.

Investoinnilla toteutetaan kolmannen vaiheen uudisrakennus ja toimintamallin synergiset tilaratkaisut.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.40.53 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahden tiedepuiston laajentamiseen ja uudisrakennukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Kari /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • James Hirvisaari /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Timo Heinonen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Juha Rehula /kesk

​​​​