TALOUSARVIOALOITE 143/2014 vp

TAA 143/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesien ja ympäristönhoidon edistämiseen

Eduskunnalle

Vesitalouden ja ympäristötöiden määrärahojen riittämättömyys heikentää ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntatoiminnalle elintärkeitä välttämättömyyspalveluja. Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa määrärahaa ympäristötalouteen ja vesistötöihin ei ole riittävästi. Ympäristötöiden rahoitus on riittämätön, sillä rahaa tarvitaan lisää siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa vesien ja ympäristönhoidon edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​