TALOUSARVIOALOITE 144/2013 vp

TAA 144/2013 vp - Mika Kari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden matkakeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Lahti-Kerava-oikoradan rakentamisen yhteydessä tehtiin Lahden rautatieasemalla matkakeskuksen ensimmäisen vaiheen toimintaan tähtääviä toimenpiteitä. Parhaillaan laaditaan uuden valmistuneen matkakeskuksen hankesuunnitelman päivitystä. Lahden asemaa käyttää yli 1,5 miljoonaa matkustajaa eli oikoradan ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen matkustajamäärä on kaksinkertaistunut asemalla.

Lahden kaupunkiseudulla tehdään linja-autoliikenteessä yhteensä lähes 10 miljoonaa Lahteen suuntautuvaa ja sisäistä matkaa vuodessa. Seutu- ja kaukoliikenteessä on yli 300 lähtöä arkivuorokautena, joista puolet on pikavuoroja.

Venäjän liikenteessä Lahti on maan toiseksi vilkkain asemapaikka ja Venäjän liikenne ja palvelutaso tulee tulevaisuudessa voimakkaasti kasvamaan, kun uudet nopeammat yhteydet kehittyvät edelleen. Riihimäen kolmioraide yhdistää Länsi-Suomen entistä paremmin Lahden kautta kulkevaan Venäjän matkustaja- ja rahtiliikenteeseen, mikä osaltaan puoltaa yhdistetyn (rautatieasema ja linja-autoasema yhdessä) matkakeskuksen rakentamista.

Lahden kaupunginvaltuusto 13.6.2011 pidetyssä istunnossaan päätti, että matkakeskuksen linja-autoterminaali sijoitetaan Mannerheiminkadun ja radan väliin Uudenmaankadun itäpuolelle.

Linja-autoterminaali sijoittuu osittain rautatieaseman edustalle sekä Vesijärvenkadun päälle rakennettavalle kannelle. Terminaaliin ajavat vain kaukoliikenteen sekä muut rahtia kuljettavat linja-autot. Paikallisliikenne käyttää uusia katuverkon varteen rakennettavia pysäkkejä. Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaalin asemakaava on hyväksytty. Yleissuunnitelma on valmistunut.

Arvio on, että työn alla olevien uusien matkakeskusvaihtoehtojen toteuttamisen kustannukset ovat suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Lahden matkakeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Kari /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • James Hirvisaari /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Timo Heinonen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Juha Rehula /kesk