TALOUSARVIOALOITE 144/2014 vp

TAA 144/2014 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman edistämiseen

Eduskunnalle

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO-ohjelma) avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Metsänomistajat ovat ottaneet järjestelmän omakseen ja suojelun piiriin on tarjottu paljon uusia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita.

METSO-ohjelmaan varattujen määrärahojen taso on riittämätön. Metsäluonnon hoidon edistämiseen kohdistetut säästöt karsivat tuettavia kohteita. Käytettävissä olevilla määrärahoilla ei pystytä saavuttamaan METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita. Vuosina 2008—2013 ohjelman piiriin on liitetty 29 800 hehtaaria metsää, joka on noin 30 prosenttia METSO-ohjelmakauden tavoitteesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​