TALOUSARVIOALOITE 145/2010 vp

TAA 145/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen

Eduskunnalle

Metsäsauto- ja muut paikallistiet ovat metsätalouden verisuonisto. Ne palvelevat myös matkailun ja maatalouselinkeinon tarpeita. Valtio tuki yksityisteiden ylläpitoa vielä 1990-luvun alkupuolella 34 miljoonan euron määrärahalla, mutta lamavuosina avustukset alenivat niin, että vuonna 2000 valtion osuus oli 8,4 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2011 määrärahaksi esitetään 23 miljoonaa euroa. Puuhuollon turvaamiseksi ja maatalouden muiden kuljetusten varmistamiseksi tulee yksityisten teiden valtionapua lisätä vielä neljällä miljoonalla eurolla.

Aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd

​​​​