TALOUSARVIOALOITE 146/2013 vp

TAA 146/2013 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen Tekesin kautta

Eduskunnalle

Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) alaisuuteen perustetaan uusi valtion kokonaan omistama pääomasijoitusrahastoihin sijoittava osakeyhtiö. Tämä on tärkeä uusi riskirahoituslähde yrityksille ja siten tervetullut lisä riskirahoituksen lisäämiseksi. Uutta yritystä pääomitetaan 20 miljoonalla eurolla. Ongelmallista vain on se, että raha siirretään pois Tekesin perinteisestä projektirahoituksesta. Kaiken kaikkiaan Tekesin tutkimus- ja innovaatioprojekteihin esitetään mittavaa leikkausta. On arvioitu, että jos Tekesin projektirahoitus yrityksille pienenee 40 miljoonaa euroa, niin noin 150 yritysten tutkimus- ja innovaatioprojektia jää käynnistymättä ja yli 2 000 pysyvää työpaikkaa yksityiselle sektorille jää syntymättä. Pk-yrityksille markkinoille menon kannalta erityisen tärkeiden pilottien ja demonstraatiohankkeiden rahoitusmahdollisuudet vähenevät, ja yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden yhteistyö vähenee. Se vähentää oleellisesti esimerkiksi teknillisten yliopistojen tutkimusmäärärahoja. Tutkimusrahoituksen leikkaus vaikuttaa myös tutkimuslaitosten mahdollisuuksiin toimia suomalaisten pk-yritysten veturina kansainvälisissä rahoitusohjelmissa. Näin saamme Suomeen entistä vähemmän kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta ja pääsy kansainvälisiin verkostoihin vaikeutuu.

Tutkimukseen, varsinkin perustutkimukseen, suunnatut määrärahat ovat jo tällä hetkellä niukat. Tämä on johtanut kovaan kilpailuun tutkimusprojektirahoista, ja liian iso osa tutkijoiden työajasta kuluu hankemäärärahojen hakuun ja siihen liittyvään byrokratiaan. Moderni yhteiskunta tarvitsee tieteellistä tutkimusta, uusia keksintöjä ja uuden tiedon soveltamista. Me kaikki hyödymme tieteellisestä tutkimuksesta joka päivä. Tekesin rahoittamien projektien vaikuttavuus ja tuloksellisuus on ollut monen suomalaisen teollisen menestystarinan takana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa Tekesin kautta jaettavien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan määrärahojen lisäämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Johanna Karimäki /vihr