TALOUSARVIOALOITE 147/2010 vp

TAA 147/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 kehittämiseen Kokkolassa välillä Piispanmäki—Vitikka

Eduskunnalle

Hallituskaudelle 2007—2011 hyväksytyssä liikennepoliittisessa selonteossa on yhtenä tieyhteyksien kehittämishankkeena vuodesta 2011 lähtien valtatie 8 Vaasa—Oulu. Hinnaksi tälle hankkeelle on arvioitu 110 000 000 euroa.

Valtatiellä 8 Kokkolan kaupungin alueella eniten liikennettä on Piispanmäeltä pohjoiseen, jossa vuorokausiliikenne on tällä hetkellä 12 000—13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 9,5—11,5 %. Liikenne-ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä liikenne on kasvamassa 16 800 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Tämänkään hetken liikennemääriä ei nykyinen 1+1-kaistainen tie pysty välittämään. Välityskykyongelmat ilmenevät pitkinä odotusaikoina ja huonona liikenneturvallisuustasona.

Vuonna 2008 silloinen Tiehallinto, nykyinen ELY-keskus ja Kokkolan kaupunki laativat yhteistyössä valtatien 8 kehittämissuunnitelman välille Piispanmäki—Vitikka. Suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen kustannusarvio on 10 000 000 euroa.

Kehittämissuunnitelmassa todetut toimenpiteet valtatiellä 8 välillä Piispanmäki—Vitikka tulee käynnistää välittömästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 8 kehittämiseen Kokkolassa välillä Piispanmäki—Vitikka.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Bjarne Kallis /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuomo Puumala /kesk

​​​​