TALOUSARVIOALOITE 148/2013 vp

TAA 148/2013 vp - Elsi Katainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen

Eduskunnalle

Koko maassa erikoistumistutkinto on hieman yli 300 eläinlääkärillä (16 %). Koska eläinlääkäreiden työnkuva ja siihen kohdistuvat vaatimukset ovat ratkaisevasti muuttuneet, arvioidaan kymmenen vuoden päästä erikoiseläinlääkäritarpeen olevan Suomessa 600 lääkäriä. Tällä hetkellä valmistuu vuosittain n. 10 erikoiseläinlääkäriä, koska erikoistumisvirkoja ei ole enempää.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen laajentamista tullaan toteuttamaan osittain Pohjois-Savossa ja osittain Pohjanmaalla, Seinäjoella. Pohjois-Savossa erikoistumiskoulutus keskittyy tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hevossairauksiin.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen alustana toimii Pohjois-Savossa Ylä-Savon ammattiopiston Kiuruveden Hingunniemen koulutilalle rakennettava eläinsairaala. Rakentamisen suunnittelutyö on käynnissä, ja erikoiseläinlääkärin rekrytoinnin jälkeen rakentaminen alkaa syksyllä 2013. Sairaalan investointeihin on Pohjois-Savon liitto myöntänyt 2.4.2013 tukea 1,357 miljoonaa euroa, kokonaisinvestoinnin ollessa noin 1,6 miljoonaa euroa.

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, jonka yhteistyötahoina ovat Pohjois-Savossa Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto, MTT:n Halolan toimipiste, Evira ja Suomen Hevostietokeskus ry sekä alueen lähikunnat. Sopimus koulutusyhteistyöstä laaditaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa vuoden vaihteessa. Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä mm. erikoistumiskoulutukseen tarkoitettu momentti on saman suuruinen kuin v. 2013 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.30.20 lisäyksenä 240 000 euroa osoitettavaksi Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen lisäämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Elsi Katainen /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Erkki Virtanen /vas