TALOUSARVIOALOITE 149/2013 vp

TAA 149/2013 vp - Elsi Katainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan korottamiseen

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisraha pienenee 6,3 miljoonaa euroa 11,866 miljoonasta eurosta 5,566 miljoonaan euroon. Esityksen selvitysosassa ei ole erikseen mainintaa ohjelmiin sitomattomasta maakuntien liittojen ja asianomaisten ministeriöiden käytettäväksi tarkoitetusta osuudesta. Näin ollen koko määräraha on käytettävä kaupunkipolitiikan ja saaristopolitiikan toteuttamiseen.

Maakuntien arvion mukaan sitomaton rahoitus tulee säilyttää vähintään vuoden 2012 tason mukaisena 15 miljoonan euron suuruisena. Maakunnan kehittämisraha on tehokas ja joustava kehittämisväline, jota on pystytty käyttämään kannustavasti maakuntaohjelman mukaisiin toimiin. Näitä ovat mm. innovaatiojärjestelmän vahvistaminen ja tuoreiden aihepiirien esiselvityshankkeet ennen suurempiin hankekokonaisuuksiin ryhtymistä. Rahoitus on myös edesauttanut koko maakunnan elinkeinoelämää hyödyttävien hankkeiden syntymistä. Rahoituksella pystytään edistämään aidosti kunkin maakunnan omista lähtökohdista nousevia kehittämisideoita ja -tarpeita. Esimerkiksi Pohjois-Savossa erityisesti Varkaudessa nousevien biojalostuksen ja energiateknologian alojen kehittämishankkeiden rahoituksessa maakunnan kehittämisraha on erittäin hyvä ja tarpeellinen rahoitusväline.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 10 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Elsi Katainen /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Mikko Savola /kesk
  • Erkki Virtanen /vas