TALOUSARVIOALOITE 150/2013 vp

TAA 150/2013 vp - Pentti Kettunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoitajien kulttuurielämysten tukemiseen Suomen Kansallisoopperassa

Eduskunnalle

Tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista väestön hyvinvointiin ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntäminen yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla on lisääntynyt. Kulttuuriosallistuminen on lisääntynyt, mutta on kuitenkin ryhmiä, joissa osallistuminen on hyvin vähäistä. Erityisesti omaishoitajien mahdollisuus virkistäytyä ja osallistua kulttuuritapahtumiin on heille taloudellisesti hankalaa pienen omaishoitajatuen takia.

Suomen Kansallisooppera on vuoden 2013 aikana ottanut käyttöönsä uusia toimintamuotoja ja kohderyhmiä. Yksi uusi oopperan yleisöyhteistyön muoto on tarjota virkistäviä kulttuurielämyksiä omaishoitajille. Oopperassa on tähän mennessä vieraillut virkistyspäivän merkeissä yksi 50 hengen ryhmä omaishoitajia, joille ooppera tarjosi mahdollisuuden tutustua Oopperan toimintaan ja nauttia oopperan esityksestä. Vastaavanlaista elämystä tarvitaan muillekin omaishoitajille, joita Suomessa on yli 40 000. Ilman valtion avustusta vastaavanlaisen elämyksen tarjoaminen laajemmin omaishoitajille tuskin on mahdollista.

Valtiovarainministeriö tukee talousarvioesityksessään 2014 kaikkien väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia kulttuuriin kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tähän tarkoitukseen on talousarvioon sisällytetty valtionavustus kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Se on kuitenkin riittämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.80.33 lisäyksenä 500 000 euroa omaishoitajien kulttuurielämysten tukemiseen Suomen Kansallisoopperassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pentti Kettunen /ps