TALOUSARVIOALOITE 151/2013 vp

TAA 151/2013 vp - Pentti Kettunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Välikylä—Miilunranta—Sydänmaankylä-tien perusparannukseen Kärsämäen kunnassa

Eduskunnalle

Kärsämäen kunnan alueella sijaitseva tie Välikylä—Miilunranta—Sydänmaankylä on päässyt huonoon kuntoon. Erityisesti keväisin ja syksyisin tie on kunnoltaan jopa vaarallinen. Tie kaipaa pikaista korjausta ja mahdollisesti kestopäällystystä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Välikylä—Miilunranta—Sydänmaankylä-tien perusparannukseen Kärsämäen kunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pentti Kettunen /ps