TALOUSARVIOALOITE 153/2013 vp

TAA 153/2013 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Taivalkosken Mustavaaran kaivos avataan uudestaan lähivuosina. Rautatieyhteyden lisäksi kaivokselle on rakennettava myös toimiva ja raskaan liikenteen kestävä maantie. Maantie on suunniteltava siten, että raskaan liikenteen ei tarvitse kulkea Taivalkosken kirkonkylän läpi. Ainakin alkuvaiheessa raskaat malmikuljetukset tullaan kuljettamaan Mustavaaran kaivoksen ulkopuolelle rikastettaviksi. Siksi riittävän kantavuuden omaava maantie välille Oulu — Kuusamontie — Mustavaaran kaivos on välttämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pentti Kettunen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps