TALOUSARVIOALOITE 154/2013 vp

TAA 154/2013 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen

Eduskunnalle

Kainuun eri kuntien alueilla on huomattava määrä sorapäällysteisiä teitä, jotka ennen kaikkea kelirikkoaikoina ovat luvattoman huonossa kunnossa. Ne muodostavat jopa liikenneturvallisuusriskejä. Usein nämä tiet sijaitsevat vielä niillä alueilla, joilla tehdään metsien hakkuita, ja raskas liikenne aiheuttaa tievaurioita, joista sitten joutuvat kärsimään tienvarsien asujaimistot.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pentti Kettunen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps