TALOUSARVIOALOITE 154/2014 vp

TAA 154/2014 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lisäkiintiöllä valittujen lastentarhanopettajaopiskelijoiden koulutukseen Itä-Suomen yliopistossa

Eduskunnalle

Eduskunta osoitti vuodelle 2012 1,5 miljoonan euron määrärahan yliopistollisen lastentarhanopettajankoulutuksen laajentamiseen ja vuodelle 2013 1,7 miljoonan euron määrärahan. Itä-Suomen yliopistolle rahoituksesta myönnettiin osa, minkä seurauksena yliopisto lisäsi rahoituksen velvoittamana lastentarhanopettajien sisäänottoa syksyllä 2012 ja 2013 20 paikalla.

Vaikka sisäänottoa ei kuluvana vuonna kasvatettu, vaatii aiempina vuosina lisäkiintiöillä valittujen koulutuksen läpivienti yhä lisäryhmiä ja -opettajaresursseja. Lastentarhanopettajien koulutus kestää keskimäärin kolme vuotta, ja mikäli tarkoitukseen ei myönnetä lisärahoitusta, joutuu yliopisto kattamaan lisäkiintiöllä valittujen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset perusrahoituksestaan.

Edellä olevan perustella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 250 000 euroa lisäkiintiöllä valittujen lastentarhanopettajaksi opiskelevien koulutukseen Itä-Suomen yliopistossa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Katri Komi /kesk
  • Eero Reijonen /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Kaj Turunen /ps
  • Erkki Virtanen /vas

​​​​