TALOUSARVIOALOITE 155/2013 vp

TAA 155/2013 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rautatieyhteyden Kontiomäki—Taivalkoski perusparantamiseen sekä rautatieyhteyden Taivalkoski — Mustavaaran kaivos suunnittelemiseen ja rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Taivalkosken kunnan alueella, lähellä Posion rajaa sijaitseva Mustavaaran kaivos tullaan ottamaan uudelleen tuotantoon lähivuosien aikana.

Kontiomäen ja Taivalkosken välillä on olemassa rautatie, joka aikoinaan palveli niin tavara- kuin henkilöliikennettäkin. Pitkiin aikoihin kyseisellä rataosuudella ei ole ollut juuri liikennettä. Nyt Mustavaaran kaivostoiminnan käynnistymisen yhteydessä tällekin rataosuudelle on mahdollista tulla tarvetta raskaalle rautatieliikenteelle. Rataosuus palvelisi myös puutavaraliikennettä.

Taivalkosken ja Mustavaaran tulevan kaivoksen välillä ei ole ratayhteyttä. Jos Mustavaaran kaivoksen tuotantoa tultaisiin rahtaamaan jatkojalostukseen ja maailman markkinoille Pohjanlahden satamien kautta rautateitse, olisi järkevää lastata rahdattavat tuotteen suoraan juniin jo kaivoksella. Siksi myös rautatieyhteyden jatkaminen Taivalkoskelta Mustavaaran kaivokselle saakka on välttämätöntä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kontiomäen ja Taivalkosken välisen rautatieyhteyden perusparantamiseen sekä Taivalkosken ja Mustavaaran kaivoksen välisen uuden rautatieyhteyden suunnittelemiseen ja töiden aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pentti Kettunen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps