TALOUSARVIOALOITE 156/2013 vp

TAA 156/2013 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ns. Jäämeren rautatien suunnitteluun

Eduskunnalle

Kauppamerenkulkuamme rasittava EU:n rikkidirektiivi astuu voimaan vuonna 2015. Direktiivi tulee vaikeuttamaan ennen kaikkea pohjoisen Suomen ja laajalti koko Suomen vientiteollisuutta. Jotta Suomen viennin kilpailukyky turvataan, on välttämätöntä kehittää vaihtoehtoisia tavaroiden kuljetus- ja laivausreittejä maailmanmarkkinoille.

Yksi varteenotettava vaihtoehto on Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta rakennettava laivausreitti suomalaisille vientituotteille. Suomesta puuttuu tällä hetkellä rautatieyhteys Pohjoiselle jäämerelle, niin sanottu "Jäämeren rautatie".

Pohjoisen Suomen toimijat ovat tehneet jo pitkälle meneviä suunnitelmia norjalaisten toimijoiden kanssa rautatieyhteyden rakentamiseksi Suomesta Norjaan, Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Tämä rautatieyhteys tulisi toteutuessaan palvelemaan koko pohjoisen Suomen vientiteollisuutta, kaivos- ja puunjalostusteollisuus mukaan lukien. Samalla se avaisi Suomelle mahdollisuudet kehittää tuontia ympärivuotisen syväsataman, Kirkkoniemen, kautta.

Ehdotamme, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan runkoratayhteys välille Rovaniemi—Kirkkoniemi. Toisessa vaiheessa runkorataan yhdistetään niin sanottu Kolarin rautatie ja jatketaan Kontiomäeltä alkavaa rautatietä Taivalkosken kautta Kemijärvelle.

Edellä mainitut rautatieyhteydet mahdollistavat vientituotteiden laivaamisen koko Suomen alueelta Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta maailmanmarkkinoille, globaalisti. Ehdottamamme rautatiehanke toteutuessaan olisi kauaskantoinen ja historiallinen, todellinen infrastruktuurihanke, jolla olisi vuosikymmeniä — jopa vuosisatoja — vaikutuksia Suomen hyvinvoinnille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Rovaniemi—Kirkkoniemi-rautatieyhteyttä koskevaan suunnittelutyöhön sekä Salla—Muurmansk-radan ja Vartius—Kostamus—Lietmajärvi—Kotskoma-rautatieyhteyden (Murmanskin rata) rakentamista koskevaan selvitystyöhön.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pentti Kettunen /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps