TALOUSARVIOALOITE 157/2013 vp

TAA 157/2013 vp - Pauli Kiuru /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 322 Luopioinen—Rautajärvi rakenteen parantamiseen

Eduskunnalle

Maantie 322 on tieluokaltaan seututie. Sillä on luokituksen mukaisesti seudullista merkitystä yhteytenä Etelä- ja Kaakkois-Pirkanmaalta Pohjois-Päijät-Hämeeseen ja Keski-Suomen eteläosiin sekä näiltä alueilta valtateille.

Pälkäneen kunnan liikenteessä maantiellä 322 on merkittävä rooli. Tie liittää kunnan päätaajamat yhteen. Välillä Rautajärvi—Luopioisten kirkonkylä on päivittäin merkittäviä määriä mm. työpaikka-, koululais-, palvelu- ja joukkoliikennettä. Tekeillä on kyläkaava, joka tähtää asutuksen lisäämiseen Rautajärven kylässä. Rautajärvellä ja sen lähialueella on suuria maatiloja sekä yritystoimintaa. Kesäaikana liikenne tiellä lisääntyy seudun kesäasutuksen vuoksi. Väylä on myös osa suosittua moottoripyörälenkkiä.

Maantie 322 on heikkokuntoinen välillä Luopioisten kirkonkylä—Rautajärvi. Tie on monttuinen ja epätasainen. Pelkällä päällystyksen uusimisella ei pystytä poistamaan rakenteellisia puutteita, joista epätasaisuudet johtuvat. Yhteysvälillä tie on myös mutkainen, mikä lisää vaaraa, kun epätasaisuuksia kierretään tiellä.

Maantien 322 rakenteen parantaminen sisältyy Pirkanmaan ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2011—2015. ELY-keskuksen arvion mukaan maantien 322 Luopioinen—Rautajärvi-osuuden rakenteen parantamishankkeen kustannusarvio on 600 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa maantien 322 Luopioinen—Rautajärvi rakenteen parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pauli Kiuru /kok