TALOUSARVIOALOITE 158/2013 vp

TAA 158/2013 vp - Pauli Kiuru /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 307 Valkeakoski—Pälkäne perusparantamiseen

Eduskunnalle

Seututie 307 kulkee Valkeakosken ja Pälkäneen alueella. Tien Valkeakosken puoleista osaa on perusparannettu jo vuonna 2004, jolloin myös kevyen liikenteen väylää jatkettiin. Loppuosa Tykölän tienhaarasta valtatielle 12 saakka kaipaa edelleen parannusta.

Kyseessä olevalla tieosuudella on huomattava elinkeinopoliittinen merkitys, sillä Valkeakoskelta valtatielle 12 suuntautuva liikenne kulkee sen kautta. Raskaan kaluston ja yksityisautoilun lisäksi tiellä liikkuu suuri määrä julkista liikennettä johtuen muun muassa Valkeakosken ja Pälkäneen alueen oppilaitoksista sekä Valkeakosken aluesairaalasta. Korjaamaton osa ei tällä hetkellä vastaa liikenteen tarpeita. Se on kapea, mutkainen ja vaarallinen. Alueella liikkuu paljon hirviä ja tie onkin erityisen altis hirvikolareille.

Harhalan kylän kohdalle on syytä harkita jalankulku- ja pyörätien rakentamista koulun vaikutusalueelle.

Pälkäneelle tultaessa noin kilometrin mittainen Murronmäki kaipaa tielinjan muutosta. Varsinkin talvella jyrkkä mäki on riskialtis erityisesti raskaalle kalustolle. Tieosuuden perusparannus on ollut esillä myös Pirkanmaan liiton edunvalvontalistalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 500 000 euroa maantie 307 Valkeakoski—Pälkäne perusparannukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pauli Kiuru /kok