TALOUSARVIOALOITE 159/2013 vp

TAA 159/2013 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen

Eduskunnalle

Euroopan unionin direktiivin 2003/59/EY perusteella säädetty laki kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä sekä asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä 640/2007 edellyttävät, että ammattipätevyys vaaditaan henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen säädöksien mukaisesti.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-autonkuljettajalta, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-auton kuljettajalta, jonka kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Kuljettajan on kuitenkin saadakseen jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus viiden vuoden kuluessa edellä mainituista päivistä. Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enintään ajaksi, jonka ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa.

Asetetut määräajat vaaditun jatkokoulutuksen käymiseksi täyttyvät vuoden sisällä ns. vanhoilta kuljettajilta. Pääsääntöisesti vain kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatissa toimiville jatkokoulutusta järjestää kattava yritys- ja aikuiskoulutusverkosto. Kustannuksista vastaa yleensä kuljetusyrittäjä tai liikennöitsijä.

Sen sijaan niille kuljettajille, jotka toimivat oman varsinaisen ammattinsa ohella tilapäisesti kuorma- tai linja-autonkuljettajina ei kurssipaikkoja juurikaan ole tarjolla ja kurssin kustannukset nousevat kohtuuttomiksi lisä-ansioihin verrattuna. Arvioidaan, että näitä erittäin tarpeellisia maamme logistiikan kuljetusten työvoimaa täydentäviä oto-ammattikuljettajia on 4 000—5 000 henkilöä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.30.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kohdennettuna niille kansalaisopistoille, jotka ryhtyvät järjestämään kuorma- ja linja-auton ammattipätevyyden edellyttämää jatkokoulutusta yhteistoiminnassa paikkakunnalla tai talousalueella toimivien hyväksyttyjen kouluttajien kanssa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kimmo Kivelä /ps
  • Osmo Kokko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Pentti Kettunen /ps