TALOUSARVIOALOITE 160/2013 vp

TAA 160/2013 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapinlahden Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Lapinlahden kunnassa, Varpaisjärvellä sijaitseva sorapintainen Jonsantie on pikaisen peruskorjauksen tarpeessa. Tie on paikallinen yhdystie Rautavaarantiehen, tienumeroon 582 yhtyen kahdesta eri kohtaa ja sen varrella sijaitsee runsaasti asutusta ja elinkeinotoimintaa.

Tiehen tehdään jatkuvasti kosmeettisia kuoppien täyttöä ja lanausta Tiehallinnon toimesta korjattaessa kelirikon ja runsaan liikennöinnin jälkiä. Nämä ovat kuitenkin täysin riittämättömiä toimenpiteitä tien rungon pettämisen vuoksi. Myös asukkaat ovat joutuneet omatoimisesti korjaamaan tietä. Jonsantien pituus on 10 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pentti Kettunen /ps