TALOUSARVIOALOITE 161/2010 vp

TAA 161/2010 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin lähisuhdeväkivaltarikosten tutkintaan

Eduskunnalle

Eduskunnan käsittelyssä on laki lähisuhdeväkivaltarikollisuudesta, jossa lievä pahoinpitely muuttuu lähisuhteessa virallisen syytteen alaiseksi. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan tämä merkitsee ainakin 8 000 uuden rikosilmoituksen kirjaamisen ja lähisuhdeväkivaltarikoksen tutkinnan. Sisäministeriön laskelmien mukaan uudistus lisää huomattavasti poliisin työtä ja aiheuttaa yli 5 000 000 euron kustannukset vuositasolla, jotka eivät sisälly vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Laki tulee todennäköisesti voimaan viimeistään alkuvuonna 2011. Koska koko lain tarkoitus on vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevästi, on selvää, että tutkintatoimet tai puutuminen näihin tekoihin ei voi estyä poliisin puuttuvien resurssien vuoksi. Lisäksi on todettava, että vuoden 2011 talousarvioissa on jo muille viranomaistahoille osoitettu muutoksen edellyttämät lisäresurssit.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan lähisuhdeväkivaltarikosten tutkintaan.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk

​​​​