TALOUSARVIOALOITE 161/2013 vp

TAA 161/2013 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella

Eduskunnalle

Kuopion kaupungin Vehmersalmella sijaitseva Enonlahden tie 16407 on noin 8 kilometrin mittainen tieosuus. Tie toimii yhdystienä Vehmersalmen keskustan ja Enonniemen välillä, minkä vuoksi sekä yksityisautoilu loma-asuntoihin että työmatkaliikenne sekä maanviljelykseen ja metsänhoitoon liittyvä raskas liikenne on tiellä varsin runsasta. Tieosuus on huonokuntoinen, eivätkä tien hoitamiseen käytetyt suolaus- ja lanaustoimet ole helpottaneet tilannetta. Huonokuntoinen tie haittaa jo alueen yritys- ja maanviljelystoimintaa sekä rajoittaa liikkumista. Huonokuntoisuus aiheuttaa myös autoilijoille kasvaneita ajoneuvojen korjaus- ja huoltokustannuksia sekä tien 16402:n käyttöä kiertotienä, jolloin matka Vehmersalmen taajamaan lisääntyy viidellä kilometrillä. Yleisen liikenneturvallisuuden takaamiseksi sekä ammatti- ja yksityisliikenteen sujuvuuden edistämiseksi ko. tieosuus tulisi ensi tilassa perusparantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pentti Kettunen /ps