TALOUSARVIOALOITE 162/2013 vp

TAA 162/2013 vp - Kimmo Kivelä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eritasoliittymän rakentamiseen Yaran kohdalle Siilinjärvellä

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2014 esitetään väyläverkon kehittämiseen 391 miljoonan euron määrärahaa. Osa rahoituksesta tulee kohdistaa alueellisiin hankkeisiin, jotka turvaavat elinkeinojen jatkuvuutta, laajentumisesta aiheutuvia investointitarpeita sekä edistävät liikenneturvallisuutta.

Kaivostoiminnalla on tärkeä merkitys Pohjois-Savon elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta. Rahoituksen kohdentaminen on perusteltua paikallisesti merkittäviin alueellisiin hankkeisiin, joilla parannetaan alueella olemassa olevia elinkeinoja ja työllisyyttä sekä edistetään liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Kantatie 75 Siilinjärvi—Nurmes on seudullinen yhteys, jota käyttää niin Yaran Siilinjärven laitoksille suuntautuva työpaikkaliikenne, kaivoksen raskas liikenne sekä Tahkovuoren lomakeskukseen suuntautuva liikenne.

Yaran risteysalueen läpi Siilinjärvelle ja Kuopioon kulkee myös Nurmeksen ja Nilsiän suunnasta tuleva työpaikkaliikenne. Risteysalueen keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 5 500—6 500 ajoneuvoa ja tämän lisäksi alueella on kantatien 75 ylittävää liikennettä Yaran kaivoksen ja tehdasalueen välillä.

Liittymän liikenneturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla eritasoliittymä, joka estää raskaan liikenteen ylitysten aiheuttamat suurimmat turvallisuusriskit ja parantaa tehtaan työmatkaliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kantatien nopeusrajoitus on nykyisin Siilinjärven taajaman ja Yaran tehtaan välillä 80 km/h, mutta liittymän kohdalla 60 km/h.

Eritasoliittymähankkeen vaikutus ulottuu noin 0,7 km matkalle kantatielle 75 ja nykyinen nelihaaraliittymä korvataan eritasoliittymällä, jossa kaivostie ohjataan risteyssillalla kantatien alitse. Nykyinen tehtaan nelihaaraliittymä muutetaan suuntaisliittymäksi nykyiselle paikalleen. Liittymään rakennetaan kiihdytys- ja kääntymiskaistat Siilinjärven ja Nurmeksen suunnista ja nykyistä kantatietä nostetaan.

Hankkeen toteuttamisella parannetaan liittymän liikenneturvallisuutta ja nopeutetaan kantatien 75 liikennettä matkailu- ja työmatkaliikenteen osalta. Toteutus erottaa myös tehtaan ja yleisen liikenteen toisistaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen Yaran risteykseen Siilinjärvellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kimmo Kivelä /ps
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Erkki Virtanen /vas