TALOUSARVIOALOITE 163/2013 vp

TAA 163/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarkoituksena on kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen poikkeusoloissa. Maanpuolustuskoulutuksella parannetaan puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa.

Vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustustoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävä voimavara.

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetty 1 878 000 euron määräraha maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen on riittämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk