TALOUSARVIOALOITE 163/2014 vp

TAA 163/2014 vp - Anna Kontula /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen välin Suinula—Käpykangas ohituskaistojen rakentamiseen valtatiellä 9

Eduskunnalle

Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen. Valtatie 9 on valtakunnallinen itä—länsi-suuntainen päätieyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle Niiralaan. Kangasalla välin Suinula—Käpykangas 3,7 kilometrin pituisella kaksiajokaistaisella osuudella ajoneuvomäärä on vuorokaudessa noin 11 500, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 prosenttia. Vuoden 2030 ennuste liikennemäärästä on noin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnitteluosuudella on 17 tasoliittymää. Valtatien liikenneturvallisuustilanne on huono, sillä tiellä on merkittäviä sujuvuusongelmia. Suurten liikennemäärien takia ohitusmahdollisuuksia on vähän. Työmatkaliikenteen aikoina tieosuudella liikenne jonoutuu. Ko. tieosuutta lähellä sijaitseva, rakenteilla oleva Tarastejärven hyötyvoimalaitos tulee valmistuttuaan loppuvuodesta 2015 lisäämään valtatien raskaan liikenteen määrää.

Tiesuunnitelma välin Suinula—Käpykangas parantamiseksi keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi ja tasoliittyminen poistamiseksi ja muiden toimenpiteiden tekemiseksi on valmis. Paikallinen liikenne tapahtuu Suinulan eritasoliittymän ja Käpykankaan tasoliittymän kautta. Tieosuuden kehittäminen edesauttaa oleellisesti muun muassa valtakunnallisen tavaraliikenteen toimintavarmuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeen kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaminen palvelisi osatoteutuksena yhteysvälin Tampere—Orivesi kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa välin Suinula—Käpykangas ohituskaistojen rakentamiseen valtatiellä 9.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anna Kontula /vas

​​​​