TALOUSARVIOALOITE 164/2013 vp

TAA 164/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppilaitosten perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin

Eduskunnalle

Ensi vuoden talousarvioesityksessä oppilaitosten perustamishankkeiden myöntämisvaltuuksien määrä on 15 000 000 euroa. Tällä rahoituksella vain osa koulujen korjaushakkeista kyetään toteuttamaan. Rahoitusta tarvittaisiin etenkin homekoulujen korjausta varten.

Oppilaitosten perustamiskustannusten myöntämisvaltuuksien riittämättömyys kohdistuu etenkin niihin kuntiin, joiden peruskoulun peruskorjaus- ja laajentamishanke on jo yltänyt opetusministeriön perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan, mutta valtionosuudelle ei ole vielä myöntämisvaltuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppilaitosten perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk