TALOUSARVIOALOITE 165/2013 vp

TAA 165/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan

Eduskunnalle

Kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan varattu määräraha on liian alhainen. Talousarviossa on osoitettu 2 215 000 euron määräraha valtionavustuksiin kotitalousneuvontajärjestöille. Neuvontajärjestöjen valtionavun reaalinen arvo on pienentynyt jatkuvasti ilman inflaatiokorotuksia.

Kotitalousneuvontajärjestöt edistävät kotien ja perheiden taloudellista, henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä elinympäristön suojelua. Kotitalousneuvonnalla tuetaan yksilöiden ja perheiden hyvinvointia. Neuvontajärjestöjen työn painopiste on arjen tukemisessa. Kotitaloustaidot ovat hyvän arjen perusta ja ne opitaan tekemällä. Etenkin nuoret tarvitsevat tukea arkisten taitojen kohentamisessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.30.53 lisäyksenä 400 000 euroa kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk