TALOUSARVIOALOITE 165/2014 vp

TAA 165/2014 vp - Timo V. Korhonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pelson vankilan peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Pelson vankilan peruskorjaus on ollut vireillä jo pitkään. Tilanne on huolestuttava, koska vankeinhoidon alalta edellytetään mittavia säästöjä vuoteen 2016 mennessä ja samaan aikaan Pelson vankila tarvitsee noin 7 miljoonan euron investoinnin, josta on jo päätetty edellisellä vaalikaudella.

Pelson vankilan merkitys on alueellisesti suuri niin työllistäjänä kuin maa- ja metsätalouden harjoittajana. Valtakunnallisesti Pelson vankilalla on selkeä rooli sijoituspaikkana pohjoissuomalaisille vangeille. Vangit voidaan sijoittaa riittävän lähelle omaa kotipaikkaansa ja perhettään. 250 kilometrin säteellä vankilasta asuvan väestön määrä kasvaa luonnollisen väestönlisäyksen ja muuton vuoksi.

Pelson vankila toimii modernina työvankilana (suljettu vankila, jossa osallistutaan työtoimintaan vankilan seinien ulkopuolella). Vankila toimii myös vuoden 1984 linjauksen perusteella alkuperäiskarjan geenipankkina. Pelson vankilalla on myös erittäin merkittävä vaikutus sijaintialueelleen valtion työpaikkana. On perusteltua säilyttää olemassa olevia valtion työpaikkoja maaseudulla. Tämä on helpommin toteutettavissa kuin työpaikkojen siirtäminen tai alueellistaminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 7 000 000 euroa Pelson vankilan peruskorjaukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Pentti Kettunen /ps
  • Simo Rundgren /kesk

​​​​