TALOUSARVIOALOITE 166/2013 vp

TAA 166/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinojen kehittämisneuvontaan

Eduskunnalle

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä maaseudun elinkeinojen neuvontaan on esitetty 6 168 000 euroa. Määrärahan taso on liian alhainen. Määräraha kohdistuu yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille.

Maatalouden ollessa kannattavuuskriisissä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarvitaan vahvaa panostusta. Tukea tarvitaan maaseudun peruselinkeinojen säilyttämiseen ja monipuolistamiseen. Maataloustuotannon ja maaseutuyrittämisen kehittäminen edellyttävät asiantuntevia neuvontapalveluja.

Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli maatalouden kannattavuuden parantamisessa. Kattavat neuvontapalvelut on turvattava koko maassa.

Rahoituksen vähyys heikentää maaseudun neuvontajärjestöjen toimintaedellytyksiä. Riittämättömät määrärahat heikentävät valtakunnallisen erikoisneuvonnan ja alueellisten neuvontapalveluiden tarjontaa.

Kyseessä olevalla määrärahalla rahoitetaan myös puutarhaelinkeinon valtakunnallista kehittämistä. Uusien työvälineiden ja tietokantojen kehittäminen puutarhayritysten erikoistarpeisiin edellyttävät riittävät ja vakaat resurssit. Ilmastonmuutos tuo mukanaan uusia ja merkittäviä viljelyteknisiä haasteita, mikä lisää valtakunnallisen neuvonnan tehtäviä. Valtakunnallisen neuvonnan rooli kasvaa myös yhteiskuntavastuu- ja ympäristöohjelmien kehittämisen myötä, mikä osaltaan lisää määrärahan tarvetta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk