TALOUSARVIOALOITE 167/2014 vp

TAA 167/2014 vp - Timo V. Korhonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 22 yhteysvälin Oulu—Kajaani parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 22 on Pohjois-Suomen tärkein poikittainen tieyhteys läpi maan Torniosta Vartiuksen raja-asemalle. Se on osa EU:n Northern Axis -liikennekäytävää ja kuuluu TEN-tieverkostoon. Valtatie 22 toimii keskeisenä tieliikenteen pääväylänä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan välillä ja on liikenteellinen linkki Luoteis-Venäjälle.

Valtatien 22 kehittäminen yhteysvälillä Oulu—Kajaani on keskeinen osa saavutettavuuden parantamista. Kun koko yhteysvälin kehittämiskokonaisuus toteutetaan, lyhenee Oulun ja Kajaanin välinen matka-aika merkittävästi nykyisestä. Ensimmäisen vaiheen toteutus, 45 miljoonaa euroa, sisältyy Kataisen hallituksen hyväksymän liikennepoliittisen selonteon investointeihin.

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle on laadittu kolmen maakunnan yhteinen liikennestrategia (KAKEPOLI). Siinä on priorisoitu merkittävimmät väylähankkeet. Keskeinen tavoite on alueen maakuntakeskusten välisten tieyhteyksien parantaminen, kuten valtatie 22 välillä Oulu—Kajaani.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen välillä Oulu—Kajaani ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä on yhteensä 45 000 000 euroa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Pentti Kettunen /ps

​​​​