TALOUSARVIOALOITE 168/2014 vp

TAA 168/2014 vp - Timo V. Korhonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden sähköistämiseen

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on ajoittanut 7.5.2013 Liikennepoliittisen selonteon investointihankkeista Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden sähköistämistä koskevat toimenpiteet aloitettaviksi vuonna 2015. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2015 tätä hanketta on esitetty lykättäväksi vuodella. Hankkeen viivyttämiselle ei ole perusteita, vaan liikennepolitiikan johdonmukaisuuden ja uskottavuuden vuoksi hankkeen aloitusvuodesta tulee pitää kiinni. Aloitusvuosi 2015 on senkin takia välttämätön, että ratayhteyden Seinäjoki—Oulu rakentamisvaihe Oulun lähellä tulee ilman ratayhteyden Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki sähköistämistä ajoissa oleellisesti vaikeuttamaan Venäjältä Vartiuksen kautta tulevien pellettijunien liikennöintiä etelään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 90 000 000 euroa ratayhteyden Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki sähköistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Pentti Kettunen /ps

​​​​