TALOUSARVIOALOITE 169/2013 vp

TAA 169/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen Turun seudulla

Eduskunnalle

Sauvon ja Halikon välinen Sauvo—Korpela—Pyhäloukas-tie on potentiaaliseen liikennemääräänsä nähden ala-arvoisessa kunnossa. Tie on tärkeä mm. Sauvosta Saloon suuntautuvan työmatkaliikenteen kannalta. Liikenneturvallisuuden kannalta ko. tien asfaltointi ja muut perusparannustoimet ovat välttämättömiä. Tien päällystämätön osuus on pituudeltaan noin 10 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen Turun seudulla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk