TALOUSARVIOALOITE 169/2014 vp

TAA 169/2014 vp - Timo V. Korhonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan palauttamiseen

Eduskunnalle

Aluekehittämisen puhtaasti kansalliset rahoitusinstrumentit ovat kuluvalla vaalikaudella supistuneet lähes olemattomiin. Maakunnan kehittämisraha on ensi vuoden talousarvioesityksessä ehdotettu lakkautettavaksi kokonaan. Linja on väärä. Maakunnan liittojen oman alueensa kehittämistarpeisiin käytettävissä olevaa maakunnan kehittämisrahaa on päinvastoin korotettava tuntuvasti työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää tukevien, vipuvaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden joustavaksi liikkeelle saamiseksi.

Tämän instrumentin merkitys korostuu EU:n rakennerahastorahoituksen supistuessa alkavalla ohjelmakaudella. Kansallisen maakunnan kehittämisrahan käyttöä tulee lisäksi linjata niin, että kaikki maakuntakeskukset tulevat kansallisen kaupunki- ja innovaatiopolitiikan (INKA-ohjelman) kohteiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.50.43 ja osoittaa momentille 16 000 000 euroa maakuntien kehittämisrahan palauttamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Pentti Kettunen /ps
  • Markus Lohi /kesk
  • Simo Rundgren /kesk

​​​​