TALOUSARVIOALOITE 170/2014 vp

TAA 170/2014 vp - Timo V. Korhonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan vähentäminen valtakunnallisilta luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöiltä

Eduskunnalle

Valtion taloustilanne on vaikea, minkä vuoksi on arvioitava myös eri valtionapua saavien järjestöjen toimintaa ja niiden yhteiskunnallista merkittävyyttä. Suomessa valtakunnallisia luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjä on useita, ja niiden toiminta on usein hyvinkin päällekkäistä. Onkin kohtuutonta tukea valtion varoin päällekkäistä toimintaa.

Em. järjestöjen valtionapurahoitus on vuosittain kasvanut. Tosin nyt näiden järjestöjen rahoituksen sisältävän momentin 35.01.65 määrärahaa on talousarvioesityksessä esitetty pienennettäväksi 160 000 eurolla. Momentti pitää sisällään muitakin käyttökohteita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  35.01.65 240 000 euroa järjestöille ja ympäristönhoitoon ehdotetusta määrärahasta ja kohdentaa leikkauksen valtakunnallisten luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen avustuksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Pentti Kettunen /ps

​​​​