TALOUSARVIOALOITE 171/2014 vp

TAA 171/2014 vp - Seppo Kääriäinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ylivieska—Iisalmi-radan sähköistämiseen, Iisalmen kolmioraiteeseen ja Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan osuuden sähköistämiseen

Eduskunnalle

Tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset alentavat yritysten logistiikkakustannuksia ja edistävät kehitystä koko Suomessa. Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan sähköistäminen ja Iisalmi—Kontiomäki-radan yhdistäminen kolmioraiteella sekä Siilinjärven Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan raiteen sähköistäminen ovat Pohjois-Savon ja Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta merkittäviä tekijöitä.

Ylivieska—Iisalmi-rata palvelee erityisesti raskasta tavaraliikennettä ja on oleellinen osa kuljetusketjua, jonka osalta lisätalousarviossa on päätetty osuuden Pännäinen—Pietarsaari sähköistyksestä. Ylivieska—Iisalmi-radan sähköistyksen kerrannaisvaikutukset koko Suomen tavarankuljetukseen ja operaattoreiden investointeihin ovat huomattavat. Rataosuudella kuljetetaan puutavaraa, rautapellettejä ja kaivostoiminnan tarvitsemia ja tuottamia aineita mittavat määrät. Yaran Siilinjärven tehtaiden ja Savon radan sähköistys 5 km:n matkalta mahdollistaa kuljetusten siirtämisen sähköjunaliikenteellä.

Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden sähköistys on valtioneuvoston selonteossa vuodelta 2012 yhtenä liikennehankkeena hallituskaudella 2012—2015, ja pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan hallitus varaa valtioneuvoston selonteossa mainituille hankkeille rahoituksen. Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu sähköistämään Suomen rataverkkoa hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi, ja tärkeysjärjestyksessä on ensin Ylivieska—Iisalmi-rataosuuden sähköistäminen ja seuraavaksi tärkein on rataväli Hanko—Hyvinkää.

Ratojen sähköistyksen ja kolmioraiteen toteutuksen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 53 000 000 euroa rataverkon kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Markku Rossi /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Kari Rajamäki /sd
  • Kimmo Kivelä /ps

​​​​