TALOUSARVIOALOITE 172/2013 vp

TAA 172/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakuntien kehittämiseen

Eduskunnalle

Maakuntien kehittämiseen on vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetty 5 566 000 euroa. Maakunnan kehittämisrahaa leikataan 6 300 000 euroa edellisvuoteen verrattuna, mikä tarkoittaa määrärahan puolittamista. Maakunnan kehittämiseen varatun rahoituksen taso on kohtuuttoman alhainen ottaen huomioon, että maakunnan kehittämisraha on erittäin tärkeä maakuntien elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta.

Maakunnan kehittämisraha on osoitettu alueellisten elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden ja -ohjelmien tukemiseen. Vuosittain eri hankkeissa on ollut mukana keskimäärin 7 000 yritystä.

Maakunnan kehittämisrahan avulla maakuntien liitot rahoittavat maakuntasuunnitelmiensa mukaisia omalle alueelleen tärkeitä kehittämishankkeita. Kehittämisrahaa tarvitaan maakunnan omaehtoisiin ja alueen omista tarpeista lähteviin kehittämishankkeisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 20 000 000 euroa maakuntien kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk