TALOUSARVIOALOITE 172/2014 vp

TAA 172/2014 vp - Seppo Kääriäinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisrahamääräraha ehdotetaan poistettavaksi kokonaan talousarviosta.

Maakuntien arvion mukaan maakunnan kehittämisraha on tehokas ja joustava kehittämisväline, jota on pystytty käyttämään kannustavasti maakuntaohjelman mukaisiin toimiin. Näitä ovat mm. innovaatiojärjestelmän vahvistaminen ja tuoreiden aihepiirien esiselvityshankkeet ennen suurempiin hankekokonaisuuksiin ryhtymistä. Rahoitus on myös edesauttanut koko maakunnan elinkeinoelämää hyödyttävien hankkeiden syntymistä. Rahoituksella pystytään edistämään aidosti kunkin maakunnan omista lähtökohdista nousevia kehittämisideoita ja -tarpeita.

Maakunnan kehittämisrahan merkitys erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa alueiden omaehtoisessa kehittämisessä korostuu vielä entisestään, kun EU:n aluekehittämismäärärahat kuluvalla ohjelmakaudella ovat supistuneet huomattavasti aikaisemmasta.

Määrärahan tulee olla vähintään vuoden 2012 tason mukainen eli 15 miljoonan euron suuruinen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.50.43 ja osoittaa momentille 15 000 000 euroa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Markku Rossi /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd
  • Kimmo Kivelä /ps

​​​​