TALOUSARVIOALOITE 173/2010 vp

TAA 173/2010 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen

Eduskunnalle

Valtatien 4 parannustyöt tieosuudella Lusi—Vaajakoski ovat parhaillaan käynnissä mm. Toivakan Viisarimäen ja Jyväskylän Kanavuoren välillä, missä valtatietä risteävien yhdysteiden 16633 ja 16634 liittymäkohtiin on suunniteltu Oravasaaren ja Majalahden eritasoliittymät. Lusi—Vaajakoski-hankkeen kokonaiskustannukset ovat osoittautuneet myönnettyjä 95,5 miljoonaa euroa sopimusvaltuuksia suuremmiksi, jolloin hanketta on jouduttu supistamaan. Tällöin on päädytty mm. poistamaan edellä mainittujen eritasoliittymien rampit.

Mikäli Viisarimäen ja Kanavuoren väliselle tiejaksolle ei rakenneta liittymäramppeja, syntyy lähes 23 km pitkä keskikaiteellisia ohituskaistoja sisältävä valtatieosuus, jolla ei ole yhtään liittymää. Tällainen pitkä liittymätön osuus hankaloittaisi tien varren asukkaiden pääsyä valtatielle ja vaikeuttaisi esimerkiksi pelastusajoneuvojen toimintaa onnettomuus- tai muissa hätätapauksissa. Oravasaaren ja Majalahden eritasoliittymien rampit tulisikin tämän vuoksi toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti osana Lusi—Vaajakoski-hanketta, jolloin saataisiin myös kustannushyötyjä verrattuna ramppien myöhempään rakentamiseen. Ramppien rakennuskustannuksiksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 4 (väli Lusi—Vaajakoski) Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Matti Kangas /vas
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Reijo Laitinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Anne Kalmari /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk

​​​​