TALOUSARVIOALOITE 173/2013 vp

TAA 173/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Talousarviossa Itämeren suojeluun on kohdistettu 3 340 000 euron määräraha. Määrärahat ovat liian alhaisella tasolla. Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahoihin tarvittaisiin tasokorotus.

Itämeren alueella on runsaasti ympäristön, liikenteen ja taloudellisen kasvun tuomaa kuormitusta. Itämeren tila vaikuttaa myös alueella asuviin ihmisiin. Kalakannat ovat pienentyneet, öljyvahingot uhkaavat rannikoita, ja alueen virkistysarvo on heikentynyt. Itämeren tilan parantamiseen on osoitettava tarvittavat resurssit.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itämeren suojeluun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk