TALOUSARVIOALOITE 173/2014 vp

TAA 173/2014 vp - Annika Lapintie /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kehitysyhteistyöhön

Eduskunnalle

Kehitysyhteistyö on kehittyneiden maiden inhimillinen velvollisuus köyhien maiden ihmisiä kohtaan. Se on jäsenmaksu ihmiskuntaan kuulumisesta. Globaalin köyhyyden vähentämisellä on suorat vaikutukset paitsi kehitysmaiden kansalaisten ihmisoikeuksien ja inhimillisen elämän toteutumiseen myös koko maailman kansalaisten turvallisuuteen sekä ympäristön ja ilmaston tilaan. Esimerkiksi työntekijöiden paremman aseman ja järjestäytymisen tukeminen ja harmaan talouden torjuminen kehitysmaissa ovat erinomaista kehitysyhteistyötä.

Vuonna 1970 Suomi sitoutui ensimmäisen kerran YK:n asettamaan kehitysyhteistyön 0,7 prosentin bruttokansantulotavoitteeseen. Tavoite on tärkeä osa YK:n vuosituhattavoitteita, ja se on ollut määrä saavuttaa vuonna 2015.

Vuoden 2015 kehitysyhteistyöhön esitetään 1 102 miljoonaa euroa eli noin 0,53 % BKTL:sta. Tämä on sekä euromääräisesti että suhteellisesti vähemmän kuin edellisinä vuosina. 0,7 prosentin tavoitteen annetaan karata yhä kauemmaksi.

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat saavuttaneet YK:n asettaman tavoitteen jo vuosia sitten. Myös Suomen on vihdoin noustava muiden Pohjoismaiden rinnalle ja esimerkiksi muulle maailmalle. Kehitysyhteistyön määrärahoja tulee lisätä siten, että 0,7 prosentin tavoite voidaan saavuttaa lähitulevaisuudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  24.30.66 lisäyksenä 50 000 000 euroa kehitysyhteistyöhön.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Annika Lapintie /vas

​​​​