TALOUSARVIOALOITE 174/2013 vp

TAA 174/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristönsuojelun edistämiseen

Eduskunnalle

Vesitalouden ja ympäristötöiden määrärahojen riittämättömyys heikentää ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntatoiminnalle elintärkeitä välttämättömyyspalveluja. Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa määrärahaa ympäristötalouteen ja vesistötöihin ei ole riittävästi. Ympäristötöiden rahoitus on riittämätön, sillä rahaa tarvitaan lisää siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 10 000 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk