TALOUSARVIOALOITE 174/2014 vp

TAA 174/2014 vp - Annika Lapintie /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa on vajaakäytössä olevia rautateitä, jotka voitaisiin suhteellisin alhaisin kustannuksin ottaa uudelleen henkilöliikenteen käyttöön. Toimiva paikallisjunayhteys tukisi ekologista ja vähäpäästöistä yhdyskuntasuunnittelua ja positiivista kehitystä koko Varsinais-Suomen alueella. Paikallisjunat palvelisivat työmatkaliikennettä, koulu- ja opiskelumatkoja sekä asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulle. Väliasemat tarjoaisivat liityntäpysäköinnin ja sujuvat vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen.

Ratahallintokeskus laati vuonna 2007 yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa selvityksen Varsinais-Suomen maakunnallisesta paikallisjunaliikenteestä rataosilla Turku—Salo, Turku—Loimaa ja Turku—Uusikaupunki. Selvityksestä käy ilmi, että olemassa olevat rautatiet asemineen ja seisakkeineen tarjoavat hyvän pohjan taajamajunaliikenteen käynnistämiseen nopealla aikataululla ja suhteellisen alhaisin kustannuksin.

Mainittujen kolmen rataosuuden kunnostaminen paikallisjunaliikenteelle soveltuvaksi maksaisi yhteensä 55 miljoonaa euroa. Kustannukset aiheutuvat asemien ja seisakkeiden rakentamisesta ja parantamisesta sekä investoinneista ratainfrastruktuuriin ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Paikallisjunaverkoston ulottaminen Saloon merkitsisi 15 miljoonan, Loimaalle 10 miljoonan ja Uuteenkaupunkiin 30 miljoonan euron investointeja.

Vilkkaimmin liikennöidyn Turku—Salo-rataosuuden kunnostamiseksi riittäisi kahden henkilöliikennepaikan parannustyö (Paimio, Piikkiö), kahden uuden henkilöliikennepaikan rakentaminen (Halikko, Littoinen), yksi neljän kilometrin mittainen kohtausraide (Hajala) sekä yhden tasoristeyksen poistaminen.

Paikallisjunaliikenteen kehittäminen on perusteltua aloittaa Turun ja Salon väliseltä rataosuudelta. Rataosuuden kunnostaminen voitaisiin toteuttaa vuosina 2015—2016, jotta paikallisjunaliikenne voitaisiin aloittaa jo vuonna 2017.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 7 500 000 euroa Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Annika Lapintie /vas

​​​​