TALOUSARVIOALOITE 175/2013 vp

TAA 175/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman edistämiseen

Eduskunnalle

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO-ohjelma) avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Metsänomistajat ovat ottaneet järjestelmän omakseen ja suojelun piiriin on tarjottu paljon uusia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita.

METSO-ohjelmaan varattujen määrärahojen taso on riittämätön. Metsäluonnon hoidon edistämiseen kohdistetut säästöt karsivat tuettavia kohteita. Käytettävissä olevilla määrärahoilla ei pystytä saavuttamaan METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita. Nykyisessä METSO-ohjelmassa tavoitteena on saada suojeluun 96 000 hehtaaria uusia metsäalueita. Vuosina 2005—2011 on ohjelman piiriin on liitetty noin 18 200 hehtaaria metsää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk