TALOUSARVIOALOITE 175/2014 vp

TAA 175/2014 vp - Annika Lapintie /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Itämeri on maailman saastuneimpia meriä. Itämeri on erityisen haavoittuvainen, koska se on erittäin matala ja vesi vaihtuu hitaasti Tanskan salmien kautta.

Itämeren saastumiseen on monia syitä. Itämeren valuma-alueella asutus on suhteellisen tiheää ja yhdyskuntien ja maatalouden ravinnepäästöt suuria. Kalastus ja kalankasvatus rasittavat luontoa. Laivaliikenne on vilkasta, ja tuhannet rahtilaivat, matkustaja-alukset ja pienveneet saastuttavat merta.

Itämeren suojelu on kaikkien Itämeren ympärysvaltioiden, myös Suomen vastuulla. Erityisesti maatalouden päästöt eivät ole vähentyneet riittävän ripeästi. Tarvitaan lisää suojavyöhykkeitä, kosteikkoja ja ravinteiden kierrätystä. Vesiensuojelu hyödyttää luonnon lisäksi myös välillisesti kalastusta, matkailua ja meren virkistyskäyttöä. Hallitus on ilmaissut tavoitteekseen erityisesti vähentää ravinteiden kuormitusta Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla.

Hallitus esittää Itämeren suojeluun 3 840 000 euroa, mikä merkitsee miljoonan euron leikkausta viime vuoteen verrattuna. Rahoituksen leikkaus vaarantaa vesiensuojelun tavoitteet, on vahingollinen ympäristölle ja vaikuttaa kielteisesti Itämeren äärellä elävien ihmisten hyvinvointiin. Vesiensuojelu on pitkäjänteistä työtä, joka ei saa olla riippuvaista taloussuhdanteista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itämeren suojeluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Annika Lapintie /vas

​​​​