TALOUSARVIOALOITE 180/2013 vp

TAA 180/2013 vp - Osmo Kokko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pampalon kaivoksen liikenneyhteyksiin

Eduskunnalle

Pampalon kultakaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa ns. Karjalan kultalinjalla. Kaivoksen omistaa Endomines Oy. Kaivosalueelle on rakennettu rikastamo, murskaamo, rikastushiekka-alue, konttori ja huoltotilat. Kaivos käynnisti toimintansa helmikuussa 2011. Vuonna 2012 Pampalon kaivoksesta louhittiin malmia runsaat 250 000 tonnia, josta saatiin kultaa 866,5 kiloa. Kaivos työllistää vakituisesti lähes 100 henkeä ja lisäksi merkittävän määrän urakoitsijoiden työntekijöitä. Endomines investoi Pampalossa etenkin malminetsintään ja rikastamon laajentamiseen. Malmin louhinta- ja käsittelymäärän odotetaan nousevan vuoden 2013 aikana 380 000 tonniin. Tonnitavoite merkitsee jalostettuna 900—1 000:ta kultakiloa. Vuonna 2013 Endomines ottaa Rämepuron esiintymästä suuren tehdasmittakaavan näytteen ja kokeilee soveltumista Pampalon rikastusprosessiin. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, Rämepuro saadaan tuotantoon vuonna 2014. Niin kutsutun Karjalan kultalinjan muista esiintymistä on valmistumassa ympäristövaikutusten arviointi.

Pampalon kaivokselta kultarikaste kuljetetaan edelleen rekkakuljetuksin jatkojalostettavaksi. Lisääntyvät rikastekuljetukset ja muu kaivoksen toimintaan kuuluva liikennöinti edellyttää maantien 522 parantamista, mikä on kustannusarvioltaan noin 1 miljoonan euron hanke. Nykyisen tien kantavuus on heikko ja päällyste huonossa kunnossa. Hanke sisältää maantien 522 rakenteen parantamisen, leventämisen ja päällystämisen noin 15 kilometrin matkalla. Pitemmällä aikavälillä on varauduttava kaivostoiminnan laajentumisen edellyttämiin kattavampiin parantamistoimenpiteisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ilomantsin Pampalon kaivoshankkeen väyläinvestointeihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Osmo Kokko /ps
  • Eero Reijonen /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd