TALOUSARVIOALOITE 180/2014 vp

TAA 180/2014 vp - Jari Leppä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Mikkelin lentoaseman toimintaedellytysten ja turvallisuuden varmistaminen

Eduskunnalle

Valtion budjetissa on varattu määräraha Seinäjoen ja Mikkelin lentoaseman kehittämiseen. Tämä aiemminkin myönnetty määräraha on vuosia jakautunut epätasaisesti painottuen Seinäjoelle. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Mikkelin lentoasemalla on jouduttu karsimaan monin paikoin myös välttämättömistä ylläpitävistä toimenpiteistä. Samalla kehittäminen ja toimintojen uudistaminen on jäänyt vähäiseksi varojen puutteessa.

Mikkelin lentoasemaa käyttää säännöllisesti muun muassa Puolustusvoimat maavoimien esikunnan liikenteeseen. Tästä syystä lentoturvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät on saatava vastaamaan nykyisiä teknisiä ja rakenteellisia vaatimuksia.

Kestämättömän ja lentoturvallisuudenkin mahdollisesti vaarantavan tilanteen korjaamiseksi on pikaisesti pystyttävä toteuttamaan muun muassa alla listatut toimenpiteet. Tästä johtuen myös rahan jakautumista on tarkasteltava siten, että rahanjako painotetaan muutaman vuoden ajan Mikkeliin 70 % ja Seinäjoelle 30 %, jonka jälkeen siirrytään 50 %:n osuuksiin kummankin lentoaseman osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  30.10.41 perusteluihin maininnan, että Seinäjoen ja Mikkelin lentosasemien tukemiseen tarkoitettu määräraha painotetaan vuoden ajan Mikkeliin 70 % ja Seinäjoelle 30 %, jonka jälkeen siirrytään 50 %:n osuuksiin kummankin lentosaeman osalta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Leppä /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Kaj Turunen /ps

​​​​