TALOUSARVIOALOITE 182/2014 vp

TAA 182/2014 vp - Jari Leppä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva

Eduskunnalle

Valtatie 5 on yksi Suomen vilkkkaimmin liikennöidyistä ja tärkeimmistä pääväylistä. Tien perusparannus on edennyt vaiheittain, mutta hankkeen jatkaminen uhkaa siirtyä useita vuosia eteenpäin.

Liikennepoliittisessa selonteossa 2012 valtatielle 5 myönnettiin rahoitusta vain 20 miljoonaa euroa. Valtatien 5 merkitys Itä-Suomen pääväylänä on kuitenkin niin tärkeä, että perusparannus välillä Mikkeli—Juva tulisi aloittaa välittömästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 80 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Leppä /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Kaj Turunen /ps

​​​​